logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

BioBEC - ankieta na temat potrzeb i oczekiwań wobec biocentrów edukacji

Zapraszamy do udziału w Europejskiej i regionalnej analizie potrzeb, możliwości i oczekiwań wobec Bio-Based Education Centres (tzw. BBEC).

Ankieta jest częścią projektu: „BioBEC – Przygotowanie do stworzenia Bio-Based Education Centres (BBEC) w celu zaspokojenia potrzeb przemysłu i zwiększenia wkładu biogospodarki w wyzwania społeczne (Umowa o dotację 101023381)”, finansowanego przez BBI-JU w ramach programu ramowego UE „Horyzont 2020”.

Celem BioBEC jest budowanie mostów między bioprzemysłem a systemem edukacji poprzez łączenie uniwersytetów, laboratoriów innowacji i ośrodków badawczo-rozwojowych z podmiotami przemysłowymi i regionami. Aby to osiągnąć, projekt proponuje całościowe ramy, które łączą tradycyjną perspektywę centrum edukacyjnego z ideą centrum wiedzy.

Przed tym badaniem w całej Europie wdrożono 19 grup fokusowych z udziałem 98 interesariuszy z przemysłu, administracji, organizacji edukacyjnych i uniwersytetów, które dały nam ogólny obraz tego, czym powinien być BBEC.

Celem tej ankiety jest poznanie potrzeb, możliwości i oczekiwań, jakie jako interesariusze mają Państwo w odniesieniu do tego, czym powinien być BBEC. W tym celu uprzejmie prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.

Będziemy wspólnie analizować dane zebrane od wszystkich interesariuszy, co zapewni  pełny obraz sytuacji w sektorze.

Wszystkie podane informacje będą traktowane statystycznie i anonimowo.

Wypełnienie pełnej ankiety zajmuje około 10 minut.

Link do ankiety>>

AdobeStock_144307797

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020