logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

EKG 2022: na nasz rynek pracy wejdzie nawet 500-700 tys. dodatkowych osób z Ukrainy

Uchodźcy z Ukrainy przed podjęciem stałej pracy w Polsce muszą poznać język i zakończyć wojenne traumy - zauważył Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbywa się w dniach 25-27 kwietnia w Katowicach.

Ukraińcy w Polsce pracują od lat. Według informacji Piotra Brombera, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, na około 900 tys. obcokrajowców zarejestrowanych na koniec marca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako pracownicy - 666 tys. to obywatele Ukrainy.

„Obecnie obserwujemy nową sytuację. Uchodźcy wojenni to nie dotychczasowi emigranci zarobkowi, przygotowani do pracy i przebywania za granicą. Ukraińcy uciekający przed wojną muszą poznać nasz język i uporać się z traumami. Spodziewam się, że nawet 500-700 tys. jest gotowych do wejścia na polski rynek pracy” - informuje Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

Według niego cenne są postawy pracodawców, którzy są gotowi udzielać pomocy ukraińskim kobietom, tworząc dla nich miejsca pracy.

„Rozpoczęliśmy szkolenie kobiet na operatorki wózków widłowych, bo podniesienie kwalifikacji zwiększa dochody o 30 proc w porównaniu do szeregowego pracownika magazynu” - zauważa Krzysztof Inglot.

Niedługo rozpocznie się sezon rolniczy i ogrodniczy. Do takich prac nie są wymagane dokumenty potwierdzające kompetencje, których uchodźcy nie zabrali z domu.

Długoterminowo rynek pracy potrzebuje m.in. systemowych szkoleń z języka polskiego dla Ukraińców.

„Trzeba tworzyć miejsca pracy dla kobiet, ale trzeba też wspierać pracodawców oferujących im zatrudnienie. Poza tym warto promować Polskę i namawiać korporacje do przenoszenia produkcji z Azji do Polski. Przykładowo, Elon Musk szuka miejsca pod kolejną gigafabrykę. Jej uruchomienie to nawet 20 tys. pracowników, w całym łańcuchu dostaw 100 tys. To ogromna szansa dla naszego rynku pracy” - przekonuje Krzysztof Inglot.

Źródło: PAP MediaRoomProjekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020