logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

I Newsletter informacyjny

Zachęcamy do zapoznania się z treścią I edycji biuletynu informacyjnego Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości zawierającego wiadomości dotyczące powołania Rady, tj. artykuły pt.:

  • Ruszył projekt Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości
  • Inaugurujące posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości
  • Czym są Sektorowe Rady ds. Kompetencji?
  • Uwarunkowania społeczno-gospodarcze Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości.

Docelowo, Newsletter prezentować będzie informacje związane z legislacją, rynkiem pracy, edukacji. Newsletter rozsyłany będzie do partnerów społecznych oraz przedsiębiorstw członków Lidera, Partnerów projektu i ich członków oraz pozostałych interesariuszy.

Newsletter do pobrania>>


Newsletter Rady

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020