logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

II runda konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 „Kompetencje dla sektorów” - poszukiwani Operatorzy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poszukuje Operatorów świadczących usługi szkoleniowe lub doradcze wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji (w tym SRK - Sektor żywności wysokiej jakości), a w dniu 1 grudnia 2020 r. ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy konkursu nr II  pn. „Kompetencje dla sektorów”.

Zadaniem Operatorów będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze zgodne z rekomendacjami rad.


Sektorem objętym II rundą konkursu jest m.in. branża żywnościowa.


Łączna wysokość dofinansowania projektów dla 7 sektorów w II rundzie konkursowej wynosi 29 778 412,50 zł.


Nabór wniosków potrwa od 4 stycznia do 18 stycznia 2021 r., godzina 10.00.


II runda konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 „Kompetencje dla sektorów” przeprowadzona jest w ramach działania 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-oferta-dla-operatorow-2


Hauptversammlung_2019

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020