logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

III Newsletter informacyjny

III edycja biuletynu informacyjnego zawiera wiadomości dotyczące działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości, tj. artykuły pt.:
  • III posiedzenie członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości 
  • Rekomendacje SRK ws. zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w sektorze żywności wysokiej jakości 
  • Dalszy spadek nastrojów w polskiej branży przetwórczej 
  • COVID-19 i bezpieczeństwa żywności  – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego. 
  • Raport "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - sierpień 2020".

Newsletter prezentuje informacje związane z legislacją, rynkiem pracy i edukacją. Newsletter rozsyłany jest do partnerów społecznych oraz przedsiębiorstw członków Lidera, Partnerów projektu i ich członków oraz pozostałych interesariuszy.

Newsletter do pobrania>>

3. Newsletter Rady

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020