logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

IV Newsletter informacyjny

IV edycja biuletynu informacyjnego zawiera wiadomości dotyczące działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości, tj. artykuły pt.:
  • IV posiedzenie członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości;
  • Plan pracy Sektorowej Rady ds. Kompetencji  – Sektor żywności wysokiej jakości na 2021 r.;
  • Wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń w ramach Zadania COVID-19;
  • PARP poszukuje operatorów świadczących usługi szkoleniowe lub doradcze;
  • Raport "Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej"
  • Lepsze nastroje w branży rolno-spożywczej.

Newsletter prezentuje informacje związane z legislacją, rynkiem pracy i edukacją. Newsletter rozsyłany jest do partnerów społecznych oraz przedsiębiorstw członków Lidera, Partnerów projektu i ich członków oraz pozostałych interesariuszy.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020