logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Konferencja naukowa „RAZEM – edukacja i rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych w HEALTH & BEAUTY”

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji naukowej „RAZEM – edukacja i rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych w HEALTH & BEAUTY” organizowanej przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie [24-25 listopada 2021 r.].

Konferencja ma na celu upowszechnienie działań służących zwiększaniu dostępności edukacji w obszarze nauk o zdrowiu oraz zwiększaniu aktywności zawodowej i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w branży health & beauty. Wydarzenie jest okazją do wymiany dobrych praktyk pośród przedstawicieli branży health & beauty zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. To również umożliwienie osobom z niepełnosprawnością spotkania z pracodawcami oraz dostępu do udziału w działaniach, które zwiększą ich szansę na znalezienie właściwej dla siebie pracy. Konferencja oceni możliwości współpracy na rzecz osób z niepełnoprawnością między uczelnią, a szeroko pojętą branżą health & beauty wskazując wyjątkową rolę, jaką każda ze stron może odgrywać w zastosowaniu teorii w praktyce i tworzeniu środowiska dla trwałej oraz pozytywnej zmiany; pokaże również korzyści dla pracodawców wynikające z zatrudniania osób z niepełnosprawnością.


Więcej informacji na stronie konferencji:

https://konferencjarazemwsiiz.syskonf.pl/


Rejestracja:

https://konferencjarazemwsiiz.syskonf.pl/rejestracja


plakat (002)

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020