logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Monitoring legislacyjny cz. IX za okres Październik-Grudzień 2021

Monitoring legislacyjny cz. IX w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości”, za okres Październik-Grudzień 2021 r., obejmujący zestawienie aktów prawnych z obszaru edukacji zawierających regulacje mogące mieć wpływ na dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy w sektorze Żywności Wysokiej Jakości.

Monitoring opracowywany jest cyklicznie przez Przewodniczącą Grupy ds. Legislacji.

Materiał do pobrania>>


Fotolia_134572016_M

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020