logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Monografia naukowa „Sektor spożywczy - od kompetencji pracowników do jakości żywności”

W ramach działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości przez zespół ekspertów SGGW pod redakcją prof. dr hab. Krystyny Gutkowskiej opracowana została monografia naukowa „Sektor spożywczy - od kompetencji pracowników do jakości żywności”.

Publikacja składa się z 12 następujących rozdziałów:

 1. Najważniejsze trendy dotyczące rozwoju sektora spożywczego oraz czynniki warunkujące jego rozwój
 2. Wyzwania i szanse stojące przed sektorem spożywczym w krótko-, średnio- i długoterminowej perspektywie
 3. Sytuacja w sektorze spożywczym w okresie pandemii COVID-19
 4. Kierunki rozwoju sektora spożywczego i wynikające z nich zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje
 5. Główne procesy biznesowe w sektorze spożywczym oraz odpowiadające im stanowiska, zadania zawodowe i kompetencje niezbędne do ich przeprowadzenia
 6. Kompetencje kluczowe dla funkcjonowania i rozwoju sektora spożywczego
 7. Przezwyciężanie niedopasowania kompetencyjnego w sektorze spożywczym
 8. Przewidywany rozwój kompetencji w sektorze spożywczym w erze Przemysłu 4.0 i Przemysłu 5.0
 9. Kształtowanie i zarządzanie kompetencjami w sektorze spożywczym
 10. Jakość produktów spożywczych jako cecha wynikająca z ich składu i wartości odżywczej
 11. Jakość produktów spożywczych jako cecha wynikająca z procesu przetwarzania
 12. Jakość produktów spożywczych jako cecha kształtowana w odpowiedzi na oczekiwania konsumentów

Monografia w ramach wolnego dostępu będzie zamieszczona na stronie Wydawnictwa SGGW, a także na platformie IBUK.pl należącej do PWN oraz na stronie internetowej Sektorowej Rady ds. Kompetencji - sektor żywności wysokiej jakości w zakładce "Publikacje/raporty".


Sektor spożywczy

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020