logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Raport: Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy

Już w latach 70. i 80. XX w. Toffler, wybitny futurolog i twórca nowych koncepcji biznesu przewidywał pojawienie się ogromnej ilości dostępnych informacji, niemożliwych do przetworzenia dla większości ludzi, co przyczyni się do wyłączania tych osób z życia zawodowego. Dziś, w związku z popularyzacją automatyki i systemów działających w oparciu o sztuczną inteligencję, uważa się, że niektóre zawody, zwłaszcza niewymagające specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji, zaczną zanikać. Jednak prognostyki są dość zróżnicowane:

  • według ekspertów Światowego Forum Ekonomicznego tempo wdrażania technologii w kolejnych latach pozostanie niezmienne, a w niektórych sektorach wzrośnie. Ich szacunki przewidują, że do 2025 r. nawet 85 mln miejsc pracy na całym świecie może zostać zastąpionych przez maszyny i procesy automatyzacji, a jednocześnie powstanie 97 mln nowych funkcji. Oznacza to dla wielu osób konieczność przekwalifikowania lub przebranżowienia;
  • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju prognozuje, że 65% dzieci rozpoczynających obecnie edukację będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją;
  • według instytutu badawczego McKinsey Global Institute, dostępne już dziś lub aktualnie opracowywane w laboratoriach badawczo-rozwojowych rozwiązania technologiczne, do 2055 r. mogą umożliwić zastąpienie ok. 49% czynności wykonywanych obecnie przez pracowników;
  • naukowcy z Oxfordu przewidują, że do 2061 r. sztuczna inteligencja zdominuje rynek pracy, ale w pełni zastąpi ludzi dopiero w roku 2136.

Mimo budzących zarówno lęk, jak i nadzieję eksperckich przewidywań i medialnych doniesień o zanikających i nowych zawodach, trzeba pamiętać, że o ile kierunek prognoz dotyczących zawodów przyszłości można uznać za słuszny, o tyle do konkretnych szacunków dotyczących tak odległej perspektywy należy podchodzić ostrożnie. Niemniej poznanie i zrozumienie istoty zmian wywołanych przez ww. czynniki, w tym postępującą automatyzację i robotyzację, a przede wszystkim określenie wpływu tych przeobrażeń na pracowników oraz pracodawców jest kwestią nader ważną.

Zapraszamy do lektury raportu "Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy"  wszystkie osoby zainteresowane przyszłością rynku pracy. Raport stanowi przegląd najnowszych badań i analiz w tym zakresie.

Źródło: PARP

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020