logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Raport "Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań Grudzień 2021"

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych między 23 listopada a 23 grudnia 2021 r. 

W tym numerze zwracamy Państwa uwagę na raport Eurofound dotyczący zmian w zatrudnieniu w UE na przestrzeni ostatnich 20 lat oraz raport przygotowany przez Oracle we współpracy z Workplace Inteligence przedstawiający wyniki badania na temat oddziaływania technologii na sytuację pracowników w przedsiębiorstwach

Źródło: www.parp.gov.pl

businessman-with-a-light-bulb-in-his-hand

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020