logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Raport "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - czerwiec 2020"

Polecamy zapoznanie się z raportem "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - czerwiec 2020" podsumowującym wydarzenia i publikacje z ostatniego miesiąca. Raport w większości podsumowuje dane i  badania w związku z sytuacją firm i pracowników spowodowanymi zamrożeniem gospodarki.

Z dostępnych danych wynika, że w maju zwiększyła się liczba wolnych miejsc pracy, jednak nie wróciła do tych samych poziomów sprzed pandemii. Znaczna część pracowników obawia się utraty pracy i obniżki wynagrodzeń. Przedsiębiorcy zaś gorzej oceniają swoją kondycję finansową niż przed pandemią, jednak lepiej niż tuż po jej wybuchu. Do najbardziej narażonych na zakłócenia sektorów należą hotelarstwo, usługi gastronomiczne, handel hurtowy i detaliczny oraz usługi socjalne i osobiste. Zmiany w gospodarce spowodowały, że pracodawcy zrezygnowali z najbardziej popularnych benefitów pracowniczych jak pakiety medyczne i karty sportowe. Teraz coraz częściej zachętą są szkolenia.

Dużym wyzwaniem dla pracowników jest praca zdalna. Większym dla tych posiadających dzieci niż tych bezdzietnych. Większość z pracowników (prawie 60%) ma trudności z oddzieleniem czasu pracy od czasu prywatnego. W raporcie przedstawiono też skrótowo sytuację pracowników zza granicy (przede wszystkim z Ukrainy) w Polsce oraz wpływ pandemii na sytuację w Unii Europejskiej.

Życzymy przyjemnej lektury.

Źródło: www.parp.gov.pl

Depositphotos_43515771_l-2015

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020