logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Raporty „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań" - sierpień, wrzesień 2021

Raporty należą do serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji. 

W raporcie dotyczącym okresu od 1 do 29 sierpnia 2021 r. zauważono, m.in.:

  • Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w lipcu 2021 r. wyniosła 5,8%.
  • Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że w końcu lipca 2021 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 975,9 tys. bezrobotnych.
  • W lipcu 2021 r. na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce, pracodawcy opublikowali 307 tys. ofert pracy, czyli o 23,2% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
  • W lipcu 2021 r. do urzędów pracy zgłoszono 120,5 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2021 r. wyniosło 5851,87 zł.

Raport jest dostępny na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-sierpien-2021

 

Natomiast wrześniowy numer obejmujący okres sprawozdawczy od 30 sierpnia do 25 września 2021 r. odnosi się m.in. do następujących zagadnień:

  • Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 r. wyniosło 6352,0 tys.
  • Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Europy Środkowo-Wschodniej mogłoby przyczynić się do wzrostu PKB o równowartości 146 mld euro rocznie do 2030 r.
  • 2/3 kobiet (67%) uważa, że kobiety i mężczyźni nie są równo traktowani przez pracodawców w Polsce.
  • Wśród kompetencji kluczowych w pracy na określony czas pracodawcy wymieniają proaktywną postawę i podejście do pracy (79%), komunikatywność (73%) i umiejętność pracy w zespole (73%).
  • W połowie września 2021 r. – w porównaniu z wynikiem z połowy kwietnia 2021 r. – w UE odnotowano spadek liczby ofert w serwisie LinkedIn o 30% (o 1 154 626 ofert).

Raport jest dostępny na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-wrzesien-2021

 

Życzymy miłej lektury.

Źródło: www.parp.gov.pl

businessman-with-a-light-bulb-in-his-hand

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020