logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2023)

W miesięczniku „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” (kwiecień 2023) czytelnicy znajdą najważniejsze informacje z krajowego i europejskiego rynku pracy oraz podsumowanie najciekawszych opracowań tematycznych, które ukazały się między 30 marca a 28 kwietnia 2023 r.

W części odnoszącej się do krajowego rynku pracy omówiono m.in. raport: Nowoczesne formy zatrudnienia 2023 (Hays) – prezentujący wyniki badania dotyczącego planów pracodawców w zakresie zatrudnienia pracowników tymczasowych i etatowych, trudności związanych z wprowadzaniem nowoczesnych form zatrudnienia oraz przyszłości takich form w Polsce – oraz Pokolenie Z na rynku pracy (Wyższej Szkoły Humanitas) – przedstawiający wyniki badań postaw, priorytetów i oczekiwań osób urodzonych po 1997 r., w kontekście rynku pracy.

W części poświęconej europejskiemu i globalnemu rynkowi pracy polecamy uwadze czytelników raport Fostering skills use for sustained business performance: Evidence from the European Company Survey (Eurofound), którego autorzy analizują, w jaki sposób kultura organizacyjna i wykorzystywanie kapitału ludzkiego wpływają na rentowność, wielkość produkcji i poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach.

Raport znajduje się na stronie internetowej PARP >>

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020