logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań - listopad 2022

W miesięczniku „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” (listopad 2022) znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego i europejskiego  rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych opracowań tematycznych, które ukazały się między 28 października a 30 listopada 2022 r.

W listopadowym numerze omówiono m.in.:

- raport firmy Deloitte Stan pracy hybrydowej w Polsce. Doświadczenia i oczekiwania pracowników prezentujący wyniki badania, którego celem było sprawdzenie efektów wdrożenia hybrydowego modelu pracy i jego funkcjonowania w Polsce, w tym wsparcia pracy zdalnej przez pracodawców i wyzwań stojących przed zespołami hybrydowymi.

- raport Recovery from COVID-19: The changing structure of employment in the EU, przygotowany przez Eurofound, podsumowuje zmiany na rynku pracy w latach 2020 i 2021. Przedstawione dane uwzględniają analizę na poziomie sektorów i zawodów oraz na kluczowych zmiennych demograficznych: płci i wieku;

- raport Gender Equality Index 2022. The COVID-19 pandemic and care, przygotowany przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn przedstawia wyniki corocznego Indeksu Równości Płci. W 2022 r. skupiono się na wpływie pandemii koronawirusa na równość płci w krajach Unii Europejskiej. Analizy tematycznej dokonano na podstawie danych z badania pt. Równość płci i społeczno-ekonomiczne konsekwencje kryzysu COVID-19, zrealizowanego w 2021 r.

Zachęcamy do lektury zarówno bieżącego numeru miesięcznika, jak i wydań wcześniejszych, mając nadzieję, że nasze opracowania dostarczą Państwu przydatnych informacji. Linki do materiałów źródłowych pozwolą zapoznać się z pełną treścią wszystkich przywołanych dokumentów.

Raport znajduje się do pobrania ze strony PARP>>

Źródło: PARP

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020