logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań Luty 2022

Zachęcamy do lektury kolejnego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych w lutym 2022 r.

W tym numerze zwracamy uwagę na:

  • Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2022 r. wyniosło 6064,24 zł. W porównaniu z grudniem 2021 r. spadło o 8,7%.
  • W styczniu 2022 r. najwięcej wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszono w województwach: mazowieckim, śląskim i łódzkim, a najmniej w świętokrzyskim, podlaskim i opolskim.
  • Według danych Eurostatu w grudniu 2021 r. najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (13,0%), Grecji (12,7%) i we Włoszech (9,0%). Natomiast najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano w Czechach (2,1%), Polsce (2,9%) i Niemczech (3,2%).

Ponadto w raporcie podsumowanie badań o:

Rynek pracy w Polsce:

  • Monitor Rynku Pracy (wyniki 46. edycji badania).
  • Fachowcy poszukiwani. Analiza ofert pracy fizycznej.
  • Rynek pracy w czasie COVID-19.

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy:

  • Comparing the outcome of Government responses to Covid-19.
  • Artificial intelligence, platform work and gender equality.
  • Minimum wages in 2022: Bigger hikes this time around.

Raport jest dostępny na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-luty-2022


Źródło: PARP

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020