logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2023)

Zachęcamy do lektury miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych w maju 2023 r.

W numerze omówiono m.in. 

  • „Raport mobilności transgranicznej. Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy. Nowe wyzwania i perspektywy” (EWL), 
  • opracowanie „Wpływ AI na rynek pracy” autorstwa ekspertów z EY oraz 
  • „Neuroróżnorodni w biurze” (Workplace, Skanska) – pierwszy w Polsce raport poświęcony wsparciu osób atypowych w środowisku pracy poprzez zmiany organizacyjne i przestrzenne.

W części poświęconej zagranicznym rynkom pracy zwracamy uwagę na dwie publikacje: 

  • raport KE „Integration of young people into the labour market with particular focus on traineeships” analizujący wpływ staży i praktyk zawodowych na integrację młodych ludzi na rynku pracy oraz
  • „Future of Jobs. Report 2023” (Światowe Forum Ekonomiczne) poświęcony trendom na rynku pracy do 2027 r.

Linki do materiałów źródłowych pozwolą zapoznać się z pełną treścią interesujących Państwa materiałów. Zapraszamy do lektury.   

Raport znajduje się na stronie internetowej PARP >>

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020