logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań - październik 2022

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów, które ukazały się w październiku. 

Zwracamy uwagę, że Główny Urząd Statystyczny dokonał rewizji miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego dla Polski ogółem, województw i powiatów, za okres od grudnia 2021 r. do sierpnia 2022 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, publikowana dotychczas przez GUS, nie podlegała rewizji (źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/informacja-gus-nt-rewizji-stopy-bezrobocia-rejestrowanego-w-2022-r-,8,1.html).

W październikowym numerze omówiono również m.in.:

  • raport EWL Uchodźcy z Ukrainy. Aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech, prezentujący wyniki badań przeprowadzonych w Polsce i w Niemczech wśród uchodźców z Ukrainy;
  • opracowania serwisu rekrutacyjnego Pracuj.pl – Ucieczka młodych przed wypaleniem oraz Fenomen workation. Dobra robota na… wakacjach, a także
  • raporty dotyczące równości płci: z badań o zasięgu globalnym (Enhancing gender diversity on boards and in senior management of listed companies, przygotowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), europejskim (COVID-19 pandemic and the gender divide at work and home. Living conditions and quality of life, Eurostat) oraz krajowym (Gender equality in the workplace 2022, Wielka Brytania, Randstad).

Zachęcamy do lektury zarówno bieżącego numeru miesięcznika, jak i wydań wcześniejszych, mając nadzieję, że nasze opracowania dostarczą Państwu przydatnych informacji. Linki do materiałów źródłowych pozwolą zapoznać się z pełną treścią wszystkich przywołanych dokumentów.

Link do raportu>>

Źródło: PARP

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020