logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości objęła swoim patronatem Akademię Prawa Żywnościowego

Akademia wpisuje się w cele Sektorowej Rady poprzez zwiększanie wiedzy i kompetencji pracowników sektora spożywczego. 

Wydarzenie organizowane przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców we współpracy z kwartalnikiem „Food-Lex” odbędzie się w dniach 19-20 maja 2021 r. W programie m.in.:
  • Zanieczyszczenia żywności – nowe wymagania i prace legislacyjne;
  • Bezpieczeństwo zdrowotne materiałów do kontaktu z żywnością w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych UE;
  • Antybakteryjne właściwości konopi – substancje bioaktywne w żywności i w opakowaniach do żywności;
  • Spodziewane zmiany prawne istotne dla przemysłu spożywczego wynikające z unijnych strategii „Zielony Ład” i „Od pola do stołu”;
  • Zasada przenoszenia dodatków do żywności – kwestie wymagające uwagi;
  • Zmiany w funkcjonowaniu IJHARS wynikające z nowych kompetencji zawiązanych z kontrolą w obrocie handlowym;
  • Orzecznictwo dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności – istotne kwestie dla przedsiębiorców;
  • Kultura bezpieczeństwa żywności w świetle aktualnych wymagań.

Program tegorocznej Akademii adresuje tradycyjne zagadnienia prawa żywnościowego, w tym dodatki do żywności, zanieczyszczenia oraz materiały i wyroby do kontaktu z żywnością – wszystkie trzy obszary zostaną zaprezentowane przez ekspertów z NIZP-PZH, co stanowi gwarancję najwyższego poziomu merytorycznego oraz dostępu do najświeższych informacji, a wiemy, że działania na poziomie UE w cale nie zostały zawieszone na okres pandemii.

Osobiście, z wielkim zainteresowaniem wysłucham wystąpienia nt. agendy legislacyjnej wynikającej z unijnej strategii „Od pola do stołu”. Organizatorzy uwzględnili ten temat, zdając sobie sprawę, jak wiele nowych przepisów, będzie tworzonych w celu realizacji tej strategii, w szczególności zważywszy, że jest ona kluczowym obszarem polityki „Europejski Zielony Ład”, będącej planem działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE – powiedział Jacek Czarnecki, członek Rady, Szef działu legislacji w Nestlé Polska S.A.

W trakcie uroczystego otwarcia Akademii, Przewodniczący Rady, wiceprezes PFPŻ ZP Andrzej Gantner zapozna uczestników wydarzenia z profilem działalności Rady.


Akademia_2021-1

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020