logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Tarcza Antykryzysowa dla Biznesu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Ministerstwem Rozwoju rozpoczyna cykl 20 wideokonferencji, których zadaniem jest informowanie przedsiębiorców o przyjętych rozwiązaniach prawnych, mających na celu przeciwdziałanie skutkom gospodarczym pandemii COVID-19 oraz przekazanie korzyści wynikających z przyjętych pakietów ustaw zwanych Tarczą Antykryzysową.

Cykl rozpocznie się już 26 maja i potrwa 7 tygodni.

Pomoc w pokonywaniu trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej w czasie pandemii, jest dla PARP priorytetowym zadaniem, dlatego Agencja jest przekonana, że współpraca pomiędzy instytucjami, stanowić będzie doskonałe uzupełnienie działań komunikacyjnych i zapewni ogólnokrajową promocję przedsięwzięcia. 


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie cyklu: www.parp.gov.pl/tarcza


EYTM1yvXgAE2asD

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020