logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Trwa VII edycja Konkursu „Pracodawca Jutra”

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Rada Sektorowa ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości zapraszają do wzięcia udział w VII edycji Konkursu „Pracodawca Jutra” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)!

O KONKURSIE


Celem Konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. W Konkursie promowane są inicjatywy, które pobudzają świadomość środowisk lokalnych i zwiększają ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji i rozwoju usług edukacyjnych oraz działania umożliwiające nabycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji i kwalifikacji m.in. pracowników, uczniów, studentów, absolwentów szkół oraz nauczycieli.


KATEGORIE


Tegoroczna edycja konkursu Pracodawca Jutra obejmuje dwie główne kategorie: „Rozwój Pracownika” oraz „Ambasador Edukacji”. W ramach każdej z nich wyróżnione zostaną inicjatywy w segmencie mikro i mały przedsiębiorca, a także w segmencie średni i duży przedsiębiorca.


KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA


W konkursie zostaną przyznane przez Kapitułę Konkursu 4 nagrody główne. Ponadto Kapituły Sektorowe będą mogły przyznać 17 nagród sektorowych oraz 17 wyróżnień sektorowych.


Laureaci, wybrani przez Kapitułę Konkursu i Kapituły Sektorowe otrzymają możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra 2023” lub odpowiednio „Pracodawca Jutra 2023 w sektorze ….” oraz korzystania z logotypu konkursu na materiałach reklamowych i wizerunkowych. Każdy z wyłonionych zwycięzców ma możliwość promowania zwycięskiej inicjatywy w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez organizatora.


Konkurs stanowi doskonałą okazję do wymiany dobrych praktyk w zakresie zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwach oraz tworzenia przyjaznego środowiska pracy, kształtowanego technologią, innowacjami oraz potrzebami zrównoważonego rozwoju. Laureaci Konkursu będą stanowić przykład w zakresie realizacji projektów, które przyczyniają się do zwiększenia wiedzy, podniesienia kompetencji lub umiejętności adresatów inicjatyw edukacyjnych.


HARMONOGRAM KONKURSU

Zgłoszenia do Konkursu należy wysłać przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej PARP www.parp.gov.pl/pracodawca-jutra w terminie do 30 czerwca 2023 r.

Konkurs odbywa się w 3 etapach, w trakcie których odbywać się będzie formalna i merytoryczna ocena wniosków.


Uroczyste ogłoszenie Laureatów i wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas Gali Finałowej.


Szczegółowe Informacje o konkursie, w tym Regulamin Konkursu znajdują się na stronie internetowej Organizatora: www.parp.gov.pl/pracodawca-jutra . 


Zapraszamy do udziału!

 

banner uniwersalny_PJ_2023_1920x1080www

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020