logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Wzmocnienie kompetencji cyfrowych w szkołach rolniczych

Podpisanie porozumienia

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz wiceprezes Data Center & AI Group w Intelu Bartosz Ciepluch podpisali dziś porozumienie o współpracy, którego celem jest propagowanie edukacji w obszarze Sztucznej Inteligencji w sektorze rolniczym. Sygnatariusze porozumienia wzmocnią tym samym kompetencje cyfrowe uczniów szkół rolniczych i nauczycieli.

Zasady współpracy

Na mocy porozumienia o współpracy firma Intel będzie organizować najwyższej jakości programy szkoleniowe poświęcone zastosowaniu Sztucznej Inteligencji w rolnictwie. Są one kontynuacją realizacji rozpoczętego w roku 2021 programu szkoleniowego skierowanego do szkół rolniczych, prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opartego na programie AI for Future Workforce.

Polska jest pionierem sektorowego podejścia do edukacji i szkoleń prowadzonych w oparciu o program AI for Future Workforce. Szkolenia przeprowadzone w Polsce, po dostosowaniu do specyfiki zagadnień rolniczych, staną się podstawą dla podobnych programów wdrażanych na całym świecie.

– Sztuczna inteligencja w rolnictwie pomoże wydajniej uprawiać ziemię, zoptymalizować wykorzystanie zasobów i podnieść jakość spożywanych produktów rolnych. Jeśli odpowiednio zastosujemy sztuczną inteligencję, mamy szansę wzmocnić pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej, a także rozwinąć gospodarkę i rynek pracy, przynosząc tym samym korzyści dla społeczeństwa  podkreślił wicepremier Henryk Kowalczy.

– Cieszy mnie, że program AI for Future Workforce będzie realizowany w resortowych szkołach rolniczych, gdzie znajdą się uczniowie myślący nieszablonowo i awangardowo, którzy widzą już dziś potrzeby zmian i szukają sposobów ich wprowadzania – dodał szef resortu rolnictwa.

Firma Intel utworzy modelowe rozwiązanie szkolnej pracowni przeznaczone do wdrażania Sztucznej Inteligencji w zastosowaniach rolniczych w polskich szkołach. Jest to część szeroko zakrojonych działań Intela na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w obszarze edukacji w Polsce. Pracownie umożliwią w roku 2022 przeszkolenie ze Sztucznej Inteligencji opartej na programie AI for Future Workforce ponad 200 nauczycieli i 3000 uczniów.

– Nasz program – AI for Future Workforce – to najwyższej jakości program szkoleniowy dotyczący Sztucznej Inteligencji. Polska jest jednym z największych dostawców produktów rolnych w Unii Europejskiej, dlatego to właśnie tutaj rozpoczynamy szkolenia, które przełożą się na poprawę wydajności pracy w zakładach rolnych – stwierdził wiceprezes Data Center & AI Group Intel Bartosz Ciepluch.

– AI for Future Workforce to sprawdzone podejście, z elastycznymi modelami użytkowania i dostosowaniem treści do programów nauczania dla uczniów i nauczycieli – podkreślił wiceprezes.

Źródło: MRiRW

39c3b6f1-e452-4406-a85b-85b46ee5949d

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020