logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

14 grudnia br. - Premiera wyników badań I edycji – 2021. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – Żywność wysokiej jakości

Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Okrągły stół” skierowane do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z branżą żywności wysokiej jakości.

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II – żywność wysokiej jakości. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy w szczególności nt.:

  • zapotrzebowania na zawody rzemieślnicze oraz stanowiska związane z innowacyjnością i R&D
  • przygotowania systemu edukacji na nowe wyzwania
  • wpływu trendów  gospodarczych, technologicznych i społecznych na branżę
  • scenariuszy rozwoju branży

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości.

Termin

14.12.202110:00 - 12:20

Miejsce

Online

Rodzaj wydarzenia

Webinarium

Tematyka

Rozwój kompetencji BKL


Program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej PARP>>

Źródło: PARP

iStock-1177395829 [Converted]

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020