logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

2020-10-02Raport - "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - wrzesień 2020"
2020-10-02Rozpoczęty nabór ekspertów do Grupy ds. legislacji
2020-09-30Prawie 6 mln zł dofinansowania usług rozwojowych dla branży spożywczej w celu ograniczenia wpływu COVID-19
2020-09-23Raport - Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne
2020-09-21III Newsletter informacyjny
2020-09-18Raport - "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - sierpień 2020"
2020-09-14Łatwiejszy dostęp do szkoleń. Baza Usług Rozwojowych PARP w nowej odsłonie
2020-09-09III posiedzenie członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości
2020-09-01Rekomendacja nadzwyczajna Rady
2020-08-03Zapytanie ofertowe - Grupa robocza ds. legislacji
2020-08-03Raporty - "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - lipiec 2020" oraz "Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy"
2020-07-27II Newsletter informacyjny
2020-07-22Zapytanie ofertowe - Grupa robocza ds. współpracy edukacji z biznesem
2020-07-08Raport "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - czerwiec 2020"
2020-07-06Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw
2020-06-18Identyfikacja instrumentów wsparcia rynku usług rozwojowych
2020-06-17Widoczny spadek nastrojów w branży przetwórczej
2020-06-09Konkurs "Dotacje na kapitał obrotowy"
2020-06-09I Newsletter informacyjny
2020-05-20Tarcza Antykryzysowa dla Biznesu
2020-05-14Wiemy, jak ważne są kompetencje
2020-05-11Wytyczne dla producentów żywności w sprawie koronawirusa
2020-05-05Wsparcie działań pakietu antykryzysowego środkami Polityki Spójności
2020-04-28Polskie specjalności spożywcze w eksporcie
2020-04-07„Rynek pracy w marcu” oraz „Alternatywne formy pracy” – nowe raporty
2020-04-03Tarcza Antykryzysowa
2020-02-27ROZWÓJ = WIEDZA + EDUKACJA
2020-02-27Powołanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości
2020-02-26Charakterystyka branży spożywczej

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020