logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności


2021-12-07Raport „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań" - listopad 2021
2021-11-23Konkurs „Pracodawca Jutra 2021” – przedłużenie terminu składania wniosków
2021-11-2314 grudnia br. - Premiera wyników badań I edycji – 2021. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – Żywność wysokiej jakości
2021-11-15Stanowisko Rady dot. zmian rozporządzenia RM z dn. 28/05/1996 ws. przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
2021-11-15Stanowisko Rady dot. rozporządzenia MEN z dn. 22/02/2019 ws. praktycznej nauki zawodu
2021-11-09Raport „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań" - październik 2021
2021-11-08Prace Grupy roboczej ds. legislacji
2021-11-02Konferencja naukowa „RAZEM – edukacja i rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych w HEALTH & BEAUTY”
2021-10-25IBE wspólnie z instytucjami europejskimi podejmie temat edukacji i biogospodarki
2021-10-25Raporty „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań" - sierpień, wrzesień 2021
2021-10-22Konferencja KADRY PRZYSZŁOŚCI - KADRY DLA PRZEMYSŁU
2021-10-18Pracodawca Jutra - Zapraszamy do VI edycji konkursu
2021-09-30VII Newsletter informacyjny
2021-09-29Seminarium informacyjne na temat Sektorowych Ram Kwalifikacji
2021-09-28VII posiedzenie członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości
2021-09-08Pracodawcy mają coraz większe problemy ze znalezieniem pracowników
2021-09-08Świat się zmienia. Jakich kompetencji będziemy potrzebowali w przyszłości ?
2021-09-08#idearozwojubiznesu – startuje cykl edukacyjnych spotkań online
2021-09-03Zdecyduj o wizji rozwoju Polski w perspektywie 2050 roku
2021-08-24Webinarium: „Circular economy – jak wdrożyć cyrkularny model gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie”, 21 września
2021-08-19Monitoring trendów w innowacyjności - Raport 10
2021-08-18Spotkanie informacyjne „Kompetencje dla sektorów - oferta dla operatorów"
2021-07-29Rozwój kapitału ludzkiego w sektorze żywności wysokiej jakości - dofinansowanie PARP do usług szkoleniowych i doradczych
2021-06-30VI Newsletter informacyjny
2021-06-29VI posiedzenie plenarne Sektorowej Rady
2021-06-22Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021
2021-05-19Baza Usług Rozwojowych PARP wprowadza Standard Usług Zdalnego Uczenia się
2021-05-13Prognozy Komisji Europejskiej Spring Forecast 2021
2021-04-28Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości objęła swoim patronatem Akademię Prawa Żywnościowego
2021-04-28V Newsletter informacyjny
2021-04-16Zmiany demograficzne wymagają aktywizacji pracowników 50+
2021-04-08Poszukiwani eksperci
2021-03-17Gospodarka o obiegu zamkniętym szansą na rozwój firm
2021-03-15V posiedzenie członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości
2021-03-15Gotowość Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki
2021-03-01Standard Usług Zdalnego Uczenia się SUZ
2021-02-24Plan dla Pracy i Rozwoju – konkretne wsparcie dla polskich przedsiębiorców
2021-01-19Projekt - Kompetencje dla sektora żywności wysokiej jakości
2020-12-18IV Newsletter informacyjny
2020-12-15IV posiedzenie członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości
2020-12-08Wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń w ramach Zadania COVID-19
2020-12-03Raport „Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej”
2020-12-03II runda konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 „Kompetencje dla sektorów” - poszukiwani Operatorzy
2020-12-03PARP Forum Przedsiębiorczości
2020-11-10Raport - "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - październik 2020"
2020-10-02Raport - "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - wrzesień 2020"
2020-10-02Rozpoczęty nabór ekspertów do Grupy ds. legislacji
2020-09-30Prawie 6 mln zł dofinansowania usług rozwojowych dla branży spożywczej w celu ograniczenia wpływu COVID-19
2020-09-23Raport - Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne
2020-09-21III Newsletter informacyjny
2020-09-18Raport - "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - sierpień 2020"
2020-09-14Łatwiejszy dostęp do szkoleń. Baza Usług Rozwojowych PARP w nowej odsłonie
2020-09-09III posiedzenie członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości
2020-09-01Rekomendacja nadzwyczajna Rady
2020-08-03Zapytanie ofertowe - Grupa robocza ds. legislacji
2020-08-03Raporty - "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - lipiec 2020" oraz "Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy"
2020-07-27II Newsletter informacyjny
2020-07-22Zapytanie ofertowe - Grupa robocza ds. współpracy edukacji z biznesem
2020-07-08Raport "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - czerwiec 2020"
2020-07-06Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw
2020-06-18Identyfikacja instrumentów wsparcia rynku usług rozwojowych
2020-06-17Widoczny spadek nastrojów w branży przetwórczej
2020-06-09Konkurs "Dotacje na kapitał obrotowy"
2020-06-09I Newsletter informacyjny
2020-05-20Tarcza Antykryzysowa dla Biznesu
2020-05-14Wiemy, jak ważne są kompetencje
2020-05-11Wytyczne dla producentów żywności w sprawie koronawirusa
2020-05-05Wsparcie działań pakietu antykryzysowego środkami Polityki Spójności
2020-04-28Polskie specjalności spożywcze w eksporcie
2020-04-07„Rynek pracy w marcu” oraz „Alternatywne formy pracy” – nowe raporty
2020-04-03Tarcza Antykryzysowa
2020-02-27ROZWÓJ = WIEDZA + EDUKACJA
2020-02-27Powołanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości
2020-02-26Charakterystyka branży spożywczej

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020