logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Rada

Prezydium

Pracami Rady kieruje 5 - osobowe Prezydium Rady, w skład którego wchodzą:
  1. Andrzej Gantner – PFPŻ ZP – Przewodniczący Prezydium
  2. Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – SGGW w Warszawie – Członek Prezydium
  3. Teresa Kowalska-Suchecka – Rada Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność" – Członek Prezydium
  4. Dr Jacek Postupolski – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Członek Prezydium
  5. Prof. dr hab. Tadeusz Sikora – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Członek Prezydium

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020