logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Rada

Skład Rady

Aktualny skład osobowy Rady jest następujący (kwiecień 2021 r.):

 1. Paweł Badowski – Unilever Polska Sp. z o.o.
 2. Jan Brodawka – Karol Sp. z o.o. Sp.k.
 3. Jacek Czarnecki – Nestle Polska S.A.
 4. Agnieszka Falba-Gałkowska – FBZPR
 5. Andrzej Gantner – PFPŻ ZP
 6. Magdalena Głodek – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 7. Dr Piotr Klatta – Instytut Badań Edukacyjnych
 8. Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – SGGW w Warszawie
 9. Teresa Kowalska-Suchecka – Rada Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność" 
 10. Ilona Juszczyk – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 11. Tomasz Madej – Ośrodek Rozwoju Edukacji
 12. Mieczysław Obiedziński – TUV SUD Polska
 13. Piotr Palutkiewicz – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 14. Dr Jacek Postupolski – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
 15. Wiesław Różański – UPEMI
 16. Michał Rzytki – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 17. Prof. dr hab. Tadeusz Sikora – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 18. Prof. dr hab. Mirosław Słowiński – SGGW w Warszawie
 19. Dr inż. Zuzanna Szmyt – Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 20. Izabela Tańska – IGI Food Consulting
 21. Marta Tomaszewska-Pielacha – PFPŻ ZP
 22. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 23. Justyna Wasilewko – Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.
 24. Katarzyna Włodarczyk – Niemyjska – Rada Rynku Pracy
 25. Dr Katarzyna Wolnicka – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
IMG_4369

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020