logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Kontakt

Sekretariat Rady

Agnieszka Słodowa, Sekretarz Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

tel.: 22 830 70 55

e-mail: rada-zywnosc@pfpz.pl

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020