logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

„Okrągły stół” - premiera wyników I edycji badań BBKL

14 grudnia br. odbyło się spotkanie z cyklu „Okrągły stół” organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w trakcie którego miała miejsce premiera wyników I edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II – Żywność wysokiej jakości realizowanych przez PARP we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji sektora żywności wysokiej jakości.

Wydarzenie było doskonałą okazją do podzielenie się wiedzą nt. bieżących i przyszłych potrzeb kompetencyjnych w branży spożywczej.

W trakcie debat zaproszeni przedstawiciele branży - przedsiębiorcy, przedstawiciele środowiska edukacji i inni eksperci - podejmowali dyskusję m.in. na temat współpracy przedsiębiorstw z branży z edukacją, zapotrzebowania na zawody rzemieślnicze oraz stanowiska związane z innowacyjnością i R&D. Szczególna uwaga poświęcona została ocenie przygotowania systemu edukacji na nowe wyzwania, wpływu trendów gospodarczych, technologicznych i społecznych na branżę, a także scenariuszom rozwoju branży.

Biorąc pod uwagę, iż branżowe badania wskazują, że w firmach branży żywności, najczęściej poszukiwani byli pracownicy tradycyjnych zawodów (piekarze (21%), cukiernicy (20%), masarze (13%)), podczas I panelu eksperckiego „Zapotrzebowanie na stanowiska i zawody – czy system edukacji i branża sprosta wyzwaniom?” panelistki zastanawiały się, jak sprawić, by zawody rzemieślnicze były atrakcyjne dla młodzieży, stojącej przed wyborem ścieżki kariery zawodowej. Ekspertki wymieniły się swoimi spostrzeżeniami i dobrymi praktykami w tym zakresie oraz wskazywały na wyzwania towarzyszące poszukiwaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.

debata I

W trakcie drugiego panelu „Jak trendy gospodarcze, technologiczne i społeczne będą wpływać na scenariusze rozwoju branży?” oceniano, które z trendów wskazanych w raporcie w największym stopniu wpłyną na samą branżę w perspektywie 3 najbliższych lat a które w perspektywie długoterminowej. Eksperci byli w tym zakresie zgodni wskazując na cele zrównoważonego rozwoju oraz potrzebę dążenia do zrównoważonego systemu żywnościowego. Paneliści debatowali również, w jaki sposób doświadczenie COVID-19 wpłynęło na branżę spożywczą.

Debata II

W debatach udział wzięli m.in. przedstawiciele Rady:

·       prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Animator Prac Rady, Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW,

·      dr inż. Zuzanna Szmyt, członek Rady, Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu,

·      dr Jacek Czarnecki, członek Rady Nestlé Polska S.A., członek zarządu PFPŻ ZP,

·      dr inż. Andrzej Gantner, Przewodniczący Rady, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny PFPŻ ZP.

Transmisja z wydarzenia dostępna jest na stronie:  www.parp.gov.pl  

Okragly stol

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020