logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Baza Usług Rozwojowych PARP wprowadza Standard Usług Zdalnego Uczenia się

W czasie pandemii nauka zdalna stała się koniecznością. Od marca ubiegłego roku około 30 proc. usług szkoleniowych lub doradczych w Bazie Usług Rozwojowych zrealizowano w formie zdalnej. Standard Usług Zdalnego Uczenia się (SUZ) wprowadzono po to, aby oferta usług niestacjonarnych w Bazie administrowanej przez PARP była jak najwyższej jakości. Dokument powstał we współpracy z ekspertami rynku szkoleniowego, dopasowano go również do bieżących warunków rynkowych.

Standard Usług Zdalnego Uczenia się to zbiór zasad, który został opracowany przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Usług Rozwojowych we współpracy z PARP. Głównym celem Standardu jest oddziaływanie na rynek usług rozwojowych, aby dostarczać najwyższej jakości usługi szkoleniowe i doradcze.

– Standard ma być drogowskazem dla usługowców jak oferować najwyższej jakości usługi zdalne, poprzez postawienie konkretnych wymagań przed firmami szkoleniowymi. Ich spełnienie zapewni wysoką jakość szkoleń, a w przypadku braku możliwości ich spełnienia będzie dla tych firm impulsem rozwojowym. Klienci usług rozwojowych, znając Standard, będą wiedzieli czego oczekiwać od firm szkoleniowych – powiedziała Aleksandra Berg-Koza, z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP.

SUZ składa się z trzech części: relacje z klientem, projektowanie zdalnej usługi rozwojowej i jej  realizacja, które zawierają 14 standardów szczegółowo opisujących wymagane działania firm szkoleniowych wraz z efektami tych działań dla klientów.

Standard nie wprowadza dodatkowych warunków do spełnienia, on doprecyzowuje, co te warunki oznaczają dla usług zdalnych. Po wprowadzeniu Standardu nie ma konieczności oddzielnej certyfikacji w tym zakresie. Dzięki zapisom SUZ dostawcy usług oferujący usługi zdalne wiedzą dokładnie, co będzie podlegało ocenie podczas monitorowania lub audytu.

SUZ stanowi załącznik do Regulaminu BUR. Dostawca usługi akceptując nowy Regulamin zobowiązuje się do stosowania zasad w nim zawartych – w tym do przestrzegania SUZ.

Czym jest Baza Usług Rozwojowych?

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna baza zawierająca oferty usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in. szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu), dzięki którym przedsiębiorcy, ich pracownicy oraz osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Platforma BUR jest administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a jej funkcjonowanie jest finansowane z pieniędzy unijnych Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020