logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

II Newsletter informacyjny

Zachęcamy do zapoznania się z II edycją biuletynu informacyjnego Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości zawierającą artykuły pt.:

  • II posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości
  • Wytyczne dla producentów żywności w sprawie koronawirusa
  • Wpływ pandemii koronawirusa na kondycję sektora
  • Profil Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości na portalu LinkedIn 
  • Raport "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - czerwiec 2020"

Newsletter prezentuje informacje związane z legislacją, rynkiem pracy i edukacją. Newsletter rozsyłany jest do partnerów społecznych oraz przedsiębiorstw członków Lidera, Partnerów projektu i ich członków oraz pozostałych interesariuszy.

Newsletter do pobrania>>

2 Newsletter

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020