logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

IV posiedzenie członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości

W dniu 15 grudnia 2020 r. odbyło się IV posiedzenie członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości. 

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną spotkanie Rady prowadzone było w formie zdalnej.

Posiedzenie dedykowane było podsumowaniu zrealizowanych działań w ramach Sektorowej Rady. Sprawozdania z przeprowadzonych prac zdali Eksperci ds.:

  • legislacji – mec. Magdalena Osińska,
  • współpracy pracodawców z edukacją – Katarzyna Woźniak,
  • badań kompetencji w sektorze – dr hab. Dominika Głąbska, prof. SGGW,
  • kontaktów z partnerami społecznymi – dr Andrzej Gantner pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady.

Magdalena Osińska omówiła przebieg pierwszego posiedzenia Grupy ds. legislacji zorganizowanego w dn. 12/11/2020. W pierwszej części spotkania omówiono zadania Rady – Sektor żywności wysokiej jakości, zadania Grupy roboczej ds. legislacji oraz zapotrzebowanie na kompetencje w sektorze – pierwsze wypracowane rekomendacje. W II części posiedzenia dyskutowano nad ostatnimi projektami zmian legislacyjnych mającymi wpływ na sektor żywności i jego kardy, a także uzgodniono harmonogram pracy Grupy.

Natomiast dr hab. Dominika Głąbska, prof. SGGW poinformowała m.in., iż zakończone wkrótce zostanie Zadanie 5, w ramach którego w dniach 22-23/10/2020 oraz 5-6/11/2020 zorganizowano dwa dwudniowe seminaria eksperckie poświęcone wypracowaniu rekomendacji dla sektorowej ramy kwalifikacji. Działanie to realizowane było we współpracy z dr Piotrem Klattą, ekspertem Instytutu Badań Edukacyjnych. Ostateczny raport bazujący na kilku rodzajach danych źródłowych (tj. dokumencie Sektorowej ramy kwalifikacji, istniejących programach kształcenia szkolnictwa wyższego, średniego i studiów podyplomowych/ kursów, a także przeprowadzonym badaniu delfickim) powinien powstać do końca grudnia br.

W trakcie spotkania nastąpiło przyjęcie protokołu dotyczącego uchwał nr 1/11/2020 oraz 1/12/2020 w sprawie przyjęcia rekomendacji Rady. Andrzej Gantner, Przewodniczący Rady, Wiceprezes i Dyrektor Generalny PFPŻ ZP podziękował wszystkim zaangażowanym w tworzenie rekomendacji, szczególnie ekspertom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Opracowanie pierwszej rekomendacji nadzwyczajnej i współpraca z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) doprowadziły do uzyskania prawie 6 mln zł dofinansowania do usług rozwojowych i doradczych dla branży spożywczej w celu zwalczania skutków pandemii COVID-19.

Natomiast rekomendacja tzw. zwyczajna stanowiła podstawę do ogłoszenia przez PARP II rundy konkursu pn. „Kompetencje dla sektorów”. Łączna maksymalna wartość projektów w konkursie dla sektora żywności wyniesie ponad 5 mln zł.

Podczas posiedzenia omówiono także ambitny plan pracy Rady na 2021 r.


2020.12.15 Sektorowa Rada

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020