logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Już tylko tydzień pozostał na zgłoszenie do konkursu „Pracodawca Jutra”!

Do 30 czerwca br. można dokonywać zgłoszeń do VII edycji konkursu „Pracodawca Jutra” i skorzystać z wyjątkowej szansy ubiegania się o tytuł „Pracodawca Jutra 2023”!

W ramach konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, którego celem jest wyróżnienie przedsiębiorców realizujących z sukcesem inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją, zostaną przyznane zostaną 4 nagrody główne oraz 17 nagród sektorowych i 17 wyróżnień sektorowych. Laureaci mogą bezterminowo posługiwać się tytułem i logotypem „Pracodawca Jutra 2023”, a także brać udział w działaniach komunikacyjnych i promocyjnych PARP, dotyczących nagrodzonych inicjatyw edukacyjnych.

Warto wziąć udział w konkursie, który daje możliwość szerokiej promocji marki Państwa organizacji, jej wartości, a także dokonań - ciekawych, innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Warto również zachęcić partnerów i klientów do wzięcia udziału w konkursie, aby chwalić się inicjatywami rozwojowymi, które wspólnie były zrealizowane. Zwycięzców konkursu poznamy podczas gali finałowej w październiku 2023 r.


Ważnym aspektem konkursu jest wymiana dobrych praktyk dotyczących tworzenia przyjaznego środowiska pracy i zarządzania zespołami pracowniczymi, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości zarówno pracownika jak i pracodawcy. Laureaci konkursu – firmy i instytucje edukacyjne - to liderzy, którzy rozumieją i doceniają edukację dla przedsiębiorczości oraz prawidłowo identyfikują kompetencje przyszłości. Wspierając edukację przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości w miastach i regionach.


Zgłoszenia w dwóch tegorocznych kategoriach: „Rozwój Pracownika” i „Ambasador Edukacji” przyjmowane są do końca czerwca br. W ramach każdej z kategorii wyróżnione zostaną inicjatywy w segmencie „mikro i mały przedsiębiorca”, a także w segmencie „średni i duży przedsiębiorca”.


Kategoria „Rozwój Pracownika” obejmuje inicjatywy z zakresu:

  • pomocy pracownikom w rozwoju zawodowym,
  • systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub umiejętności,
  • inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji pracowników (kursy, szkolenia, programy migracji między działami),
  • rozwoju kompetencji miękkich (uniwersalnych, ponadsektorowych) poszukiwanych przez pracodawców (np. w formie wolontariatu pracowniczego),
  • działań wspierających komfort psychiczny pracowników, w tym umiejętność radzenia sobie ze stresem, lękiem, wypaleniem zawodowym.

Kategoria „Ambasador Edukacji” obejmuje inicjatywy z zakresu:

  • współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi (prowadzenie lekcji, warsztatów w szkołach, tworzenie/wspieranie klas profilowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi o profilu oświatowym/edukacyjnym),
  • tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych, staży i konkursów dla uczniów,
  • zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycie /organizacji studenckich (np. laboratoria, programy badawczo-rozwojowe, koła naukowe). 

Patronat honorowy: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.


Konkurs finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz ze środków budżetu państwa.


Szczegółowe informacje, a także formularz do zgłoszeń konkursowych dostępne są na stronie PARP.


Zapraszamy do udziału!


banner uniwersalny_PJ_2023_1920x1080www

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020