logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

"Katalog dobrych praktyk oraz rekomendacje dotyczące współpracy sektora edukacji i biznesu"

Zapraszamy do lektury Katalogu dobrych praktyk oraz rekomendacji dotyczących współpracy sektora edukacji i biznesu" opracowanych przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości w ramach zadania „Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie współpracy edukacji i pracodawców”.

W publikacji znajdują się m.in. następujące elementy:

I. Ogólna charakterystyka branży żywności wysokiej jakości i zatrudnienia

II. Analiza współpracy między przedsiębiorstwami sektora żywności a szkolnictwem

III. Rekomendowane działania w zakresie poprawy współpracy uczelni wyższych z przedsiębiorcami sektora żywności wysokiej jakości 

IV. Rekomendowane działania w zakresie poprawy współpracy szkół branżowych i techników z przedsiębiorcami sektora żywności wysokiej

V. Przykłady dobrych praktyk współpracy sektora edukacji z biznesem.


W Polsce nie ma długiej tradycji dotyczącej współpracy sektora edukacji z biznesem. Możemy jednak czerpać wiedzę z wyników badań dotyczących takich działań na rynkach zagranicznych. Jednoznacznie wskazują one na korzyści płynące zarówno dla sektora edukacji jak i dla rozwoju przedsiębiorczości!Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020