logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Konferencja 29/11/2022 "Oczekiwane kompetencje w branży spożywczej w kontekście aktualnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej oraz trendów konsumenckich. Podsumowanie działań SRK w sektorze żywności wysokiej jakości"

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji "Oczekiwane kompetencje w branży spożywczej w kontekście aktualnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej oraz trendów konsumenckich. Podsumowanie działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze żywności wysokiej jakości", która odbędzie się 29 listopada br. w Auli Kryształowej SGGW.

Transmisja z wydarzenia dostępna jest także online: https://www.youtube.com/watch?v=vqw-C5FyIKE

Program wydarzenia:
  • 10:00-11:45 I część konferencji
   • 10:00-10:10 Powitanie uczestników konferencji – prelegent: Animator Rady prof. Krystyna Gutkowska 
   • 10:10-10:25 Realizacja projektu pt. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości i wdrażanie rekomendacji Rady Sektorowej Sektora żywności wysokiej jakości – prelegent: Monika Łyk, PARP 
   • 10:25-10:50 Inflacja: ceny żywności oraz implikacje dla konsumentów – prelegent: Jakub Jakubczak, analityk sektora rolno-spożywczego
   • 10:50-11:15 Krzyk czarnych łabędzi i tupot szarych nosorożców. Scenariusze przyszłości na przykładzie projektu Lubelski Rynek Pracy 2030 – prelegent: Lucjan Paszkiewicz, CAPFUL
   • 11:15-11:45 Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze żywność wysokiej jakości – co o branży mówią wyniki badań – prelegent: Adriana Skorupska, PARP oraz Agnieszka Szczurek, Ośrodek Ewaluacji 
  • 11:45-12:10 Przerwa kawowa
  • 12:10-14:35 II część konferencji
 • 12:10-12:40 Sektorowa rama kwalifikacji jako narzędzie definiowania i kształtowania kompetencji – prelegent: dr Piotr Klatta, IBE
 • 12:40-13:05 Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przetwórstwa Żywności – jakie korzyści i wnioski dla branży – prelegent: Andrzej Wojciechowicz, koordynator prac SKR PŻ
 • 13:05-13:30 Dobre praktyki we współpracy szkół z pracodawcami – perspektywa placówek edukacyjnych – prelegent: Animator Rady prof. Krystyna Gutkowska 
 • 13:30-13:55 Dobre praktyki we współpracy szkół z pracodawcami – perspektywa pracodawców – prelegent: dr inż. Barbara Groele, KUPS
 • 13:55-14:20 Istota kształcenia praktycznego/dualnego dla pracodawców. Jak kształtować umiejętności praktyczne wśród przyszłych i obecnych pracowników sektora – prelegent: dr hab. Andrzej Półtorak, prof. SGGW
 • 14:20-14:30 Zakończenie konferencji – prelegent: Animator Rady prof. Krystyna Gutkowska 
 • Lunch 14:30-15:00


podsumowanie_dzialan_sektorowej_rady_700px

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020