logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Konferencja KADRY PRZYSZŁOŚCI - KADRY DLA PRZEMYSŁU

Jednym z najistotniejszych powodów problemów kadrowych we współczesnym przemyśle w Polsce jest niedostosowanie systemu edukacji do wymagań rynku pracy. Według danych opublikowanych w raporcie PARP z lutego zeszłego roku aż 70 proc. polskich pracodawców sygnalizuje trudności ze znalezieniem pracowników o pożądanych umiejętnościach, w przypadku firm średnich jest to aż 76 proc. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. postanowiła wyjść tym trudnościom naprzeciw. Dlatego od trzech lat realizuje projekt „Kadry dla Przemysłu”. Najważniejszym jego założeniem jest zainicjowanie współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw, tak aby wspólnie opracowały dedykowany program studiów. Środowiska akademickie mogą przyczyniać się do zapełnienia luki kadrowej w przemyśle, zaś firmy mogą zapewniać absolwentom jasno wytyczone ścieżki rozwoju zawodowego.

W skali kraju potrzebne są złożone działania, dlatego ARP S.A. w dniach 3-4 listopada br. organizuje konferencję Kadry Przyszłości – Kadry dla Przemysłu, podczas której przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz instytucji publicznych będą mogli wspólnie wymieniać doświadczenia i omawiać rozwiązania, mogące stanowić odpowiedź na wyzwanie, jakim jest zapewnienie odpowiednich kadr dla gospodarki Polski.

W ramach konferencji poruszone zostaną następujące tematy:

  • Jak czwarta rewolucja przemysłowa wpłynie na przyszłość pracy?
  • Nowoczesna kadra w tradycyjnym przemyśle. Czy spawacz może być zawodem przyszłości?
  • Inteligentna fabryka przyszłości – jak kształcić jej przyszłych pracowników?
  • Jak tworzyć programy kształcenia zawodowego z uwzględnieniem szybko zmieniającego się rynku pracy?
  • Liderzy Przemysłu Przyszłości – jakie modele kariery wybierają młodzi ludzie?
  • Potrzeby inwestorów zagranicznych jako pracodawców w Polsce.
  • Jak przygotować się na przyjęcie dużej inwestycji: rola samorządu, specjalnej strefy ekonomicznej oraz instytucji edukacyjnych?
  • Rola pracowników z zagranicy w rozwoju gospodarczym Polski i Europy Środkowej (wynagrodzenia, wzrost efektywności pracy , produkcja).

Szczegóły nt. wydarzenia znajdują się na stronie: https://konferencje.rp.pl/wydarzenia/konferencja/2535-kadry-przyszlosci-kadry-dla-przemyslu

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Kadry

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020