logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Materiał edukacyjno-informacyjny dla instytucji rynku pracy

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości opracowała  „Materiał edukacyjno-informacyjny dla instytucji rynku pracy”.

Broszura wskazuje potrzeby kadrowe rynku produkcji spożywczej ze wskazaniem kluczowych kompetencji i kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców sektora.

Dokument składa się z następujących sekcji:

  • Historia i znaczenie produkcji żywności w Polsce
  • Polski przemysł żywności wysokiej jakości – stan i wizja
  • Potrzeby kadrowe przemysłu żywności wysokiej jakości – zawody oraz kompetencje i kwalifikacje poszukiwane w przedsiębiorstwach przemysłu żywności wysokiej jakości
  • Podsumowanie.

Materiał ten zostanie rozesłany do instytucji edukacyjnych, PUP-ów, agencji zatrudnienia oraz pozostałych instytucji rynku pracy.

Działanie zostało przeprowadzone w ramach zadania 6. Przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Broszura dostępna jest na stronie: http://rada-zywnosc.pfpz.pl/publikacjeraporty-17091, zapraszamy do lektury.

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020