logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

PARP Forum Przedsiębiorczości – 25 października 2022 r.

25 października 2022 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje kolejną edycję konferencji PARP Forum Przedsiębiorczości.

Wydarzenie będzie stanowiło otwarcie nowej Perspektywy Finansowej w PARP. Podczas Forum zostaną zaprezentowane nowe działania dla MŚP, dofinansowane z Funduszy Europejskich. Ważnym elementem konferencji będzie pokazanie projektów zrealizowanych z sukcesem w perspektywie 2014-2020.

Forum będzie składać się z paneli, podczas których odbędą się debaty i wystąpienia prelegentów związane z zagadnieniami Nowej Perspektywy.

Zapiszcie datę w kalendarzu!

Forum PARP

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020