logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Polskie specjalności spożywcze w eksporcie

Eksport żywności i produktów spożywczych od przystąpienia do UE rośnie. Ale dynamika wzrostu, choć nadal wysoka, spada.

Streszczenie raportu pt. Polskie specjalności spożywcze w eksporcie w latach 2004 – 2019, z kwietnia 2020 r. przygotowanego przez Polski Fundusz Rozwoju:

  • Dynamika eksportu żywności i produktów spożywczych jest przez większość okresu od wstąpienia do UE wyższa od dynamiki eksportu towarów ogółem;
  • Udział eksportu żywności i produktów spożywczych w eksporcie towarów rósł dynamicznie od 2004 do 2013 (z 8,5% do 12,1%). Od 2013 r. udział ustabilizował się w okolicach 12%.

Największe pozycje, stanowiące połowę polskiego eksportu żywności, rosną dynamicznie. Sugeruje to możliwość dalszego utrzymania wysokiej dynamiki eksportu polskiej żywności.

  • Dynamika eksportu największych pozycji żywności, przekraczająca w większości przypadków dynamikę eksportu żywności ogółem, oznacza rosnącą koncentrację eksportu żywności w największych pozycjach. Można to odebrać jako przejaw narastającej specjalizacji polskiego eksportu żywności.

Spowolnienie spowodowane COVID-19 wpłynie w krótkim okresie na obroty handlu zagranicznego, ale nie ma obecnie podstaw by wnioskować, że w średnim okresie wpłynie in plus lub in minus na eksport polskiej żywności.

Raport znajduje się do pobrania w sekcji Publikacje/Raporty>>

polskie-specjalnosci-spozywcze

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020