logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Projekt - Kompetencje dla sektora żywności wysokiej jakości

Nowy harmonogram:
- rejestracja PARP - 12.03.2021 r.
- realizacja usług rozwojowych - 30.06.2021 r.


Celem projektu jest podniesienie, zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. kompetencji sektor żywności wysokiej jakości, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii w następujących obszarach tematycznych:

 

1) Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii;

2) Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii;

3) Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii;

4) Magazynowanie i transport żywności i w warunkach pandemii;

5) Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.


Rekomendacja nadzwyczajna SRK do pobrania>>


Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” dostępny na stronie projektu: http://kompetencjedlaturystyki.pl/ (zakładka SEKTOR ŻYWNOŚCI).


Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników.W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

 

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k.

Budynek „Biura przy Warzelni”

ul. Grzybowska 56 / 00-844 Warszawa

Tel. 789 446 760, 22 208 23 73

e-mail: zywnosc@akademiamddp.plAB1
AB2

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020