logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Przewodnik dla przedsiębiorstw ws. wsparcia uchodźców z Ukrainy w Polsce

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości objęła patronatem Przewodnik dla przedsiębiorstw ws. wsparcia uchodźców z Ukrainy w Polsce opracowany przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w celu ułatwienia niesienia pomocy uchodźcom i uchodźczyniom w Polsce.


Dokument składa się z następujących sekcji:

  1. Rodzaje pomocy
  2. Zatrudnianie obywateli Ukrainy
  3. Legalność pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP
  4. Rekompensowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy
  5. Preferencje podatkowe dla przedsiębiorców udzielających pomocy i osób otrzymujących pomoc.
W ramach wymiany doświadczeń w Przewodniku opisane zostały przykłady licznych działań podejmowanych przez firmy członkowskie PFPŻ ZP.Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020