logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Raport „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań" - listopad 2021

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych między 25 października a 23 listopada 2021 r. W tym numerze zwracamy Państwa uwagę na raport dotyczący trendów w zatrudnieniu oraz materiał przygotowany przez Eurofound nt. sytuacji młodych Europejczyków na rynku pracy i działań podejmowanych w celu ochrony tej grupy przed skutkami kryzysu. Linki do materiałów źródłowych pozwolą zapoznać się z pełną treścią interesujących Państwa publikacji.

Wybrane informacje:
  • Ze wstępnych danych MRiPS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w październiku 2021 r. wyniosła 5,5%. W porównaniu z wrześniem 2021 r. wartość wskaźnika spadła o 0,1 p.p., a r/r była niższa o 0,6 p.p.
  • Według danych Eurostatu we wrześniu 2021 r. najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (14,6%), Grecji (13,3%) i we Włoszech (9,2%). Natomiast najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano w Czechach (2,6%), Holandii (3,1%) i na Malcie (3,2%). Polska zajęła w unijnym rankingu 4. miejsce.
  • Najwyższy wzrost ofert zanotowano dla zawodów: specjalista ds. HR, HR Business Partner, aplikant radcowski/adwokacki, doradca podatkowy, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa. Wśród ofert pracy w zawodach fizycznych najwyższy wzrost r/r zanotowano na stanowisku kasjer/sprzedawca.
  • Pandemia COVID-19 spowodowała zmiany w wydajności pracy. W 2020 r. wydajność pracy na świecie zwiększyła się o 4,9 % (r/r), co oznacza dwukrotny wzrost w porównaniu ze średnią zmianą wydajności pracy w latach 2005-2019, kiedy to wydajność pracy wzrastała średnio o 2,4 %.
Źródło: www.parp.gov.pl
AdobeStock_327922973

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020