logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Raport - Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne

W raporcie "Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne" poruszony został temat nauczania kompetencji cyfrowych i nauczania zdalnego w Europie.

Z danych zebranych w zeszłym roku przez Komisję Europejską wynika, że użycie komputerów w polskich szkołach nie odbiega od średniej unijnej. Nadal jednak istnieje przestrzeń do poprawy, gdyż w UE wciąż około 20-25% uczniów (w zależności od poziomu nauczania – szkoła podstawowa / ponadpodstawowa) nigdy lub prawie nigdy nie korzysta z komputera w szkole. Poprawie dostępności do usług cyfrowych służą zarówno programy unijne jak i krajowe. Niektóre z nich w skrócie przedstawione zostały w materiale. Zaprezentowane zostały również dane z najnowszych badań o poziome kompetencji cyfrowych.

Jeden z rozdziałów poświęcony został edukacji zdalnej w czasie pandemii COVID-19 i sposobach nauczania i wspierania tego procesu, jakie zostały wdrożone w niektórych krajach w wyniku zamknięcia szkół.

Źródło: www.parp.gov.pl

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020