logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Raport - "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - sierpień 2020"

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem dotyczącym rynku pracy w Polsce:

"Rynek pracy, edukacja, kompetencje - sierpień 2020" - W raporcie najświeższe, podstawowe informacje z rynku pracy, a ponadto skrótowe podsumowanie najciekawszych publikacji, które w dużym zakresie związane są z pandemią COVID-19 i jej wpływem na rynek pracy/edukacji.

Z najciekawszych danych:

  • w Europie ok. 40% pracowników przeszło na telepracę – w szczególności w tych krajach, gdzie praca zdalna była już wcześniej dobrze rozwinięta i w krajach najbardziej dotkniętych pandemią;
  • na portalach rekrutacyjnych pojawiło się prawie 20% mniej ogłoszeń niż rok temu – największy spadek dotyczy grupy „kasjerzy/sprzedawcy”;
  • perspektywy zatrudnienia (badanie ManpowerGroup) pogorszyły się;
  • ale tylko 9% firm myśli o obniżeniu wynagrodzeń – zdecydowana większość nie chce zmieniać ich wysokości;
  • a znaczna część pracowników ze spokojem ocenia perspektywę dalszego zatrudnienia w obecnej firmie;
  • zatrudnienie imigrantów w Polsce zmalało, jednak spadek nie jest znaczny i ocenia się go na 10% pomiędzy lutym a majem 2020 r. Jednocześnie coraz więcej imigrantów deklaruje chęć pozostania w Polsce. Prawie 65% imigrantów to obywatele Ukrainy; spośród tych, którzy wrócili do domu, 70% chce ponownie przyjechać do Polski;
  • osoby, które straciły dotychczasowe zatrudnienie w związku z sytuacją wywołaną COVID-19 i podjęły je w innych branżach, w zdecydowanej większości nie chcą wracać do poprzedniego zatrudnienia – nawet jeśli poprawi się sytuacja gospodarcza.

Ponadto dokument skrótowo omawia raporty dotyczące pracy zdalnej, rekrutacji w czasach pandemii, a także raport Komisji Europejskiej, z którego wynika, że mikro i małe przedsiębiorstwa choć świadome wagi podnoszenia kwalifikacji, niewiele czynią w kierunku wsparcia w tym procesie swoich pracowników. 

Życzymy przyjemnej lektury.

Źródło: www.parp.gov.pl

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020