logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Raport tematyczny "Aspekty pracy zdalnej z perspektywy pracownika, pracodawcy i gospodarki"

Polecamy lekturę raportu tematycznego poświęconego pracy zdalnej – nowemu wymiarowi pracy, upowszechnionemu przez pandemię pn. „Aspekty pracy zdalnej z perspektywy pracownika, pracodawcy i gospodarki”.

Znajdują się w nim takie zagadnienia jak:

  • Do marca 2020 r. praca zdalna była zjawiskiem na tyle marginalnym, że nie miała odzwierciedlenia w przepisach prawnych. Po wybuchu pandemii – wobec braku odpowiednich zapisów w Kodeksie pracy – na potrzeby chwili pracę zdalną dookreślono w tzw. ustawie covidowej (Dz.U. 2020 poz. 374).
  • Według badań Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, po wybuchu pandemii COVID-19 nastąpiła zmiana nastawienia pracodawców oraz pracowników do pracy zdalnej.
  • Badania Monitora Rynku Pracy pokazują, że w trybie pracy zdalnej wydłużył się faktyczny czas pracy. 43% osób pracujących zdalnie w całości lub częściowo częściej niż przed pandemią pracuje w nadgodzinach.
  • W badaniach przeprowadzonych między majem a lipcem 2021 r. przez Michael Page ponad 60% respondentów przyznało, że pandemia negatywnie wpłynęła na ich zdrowie psychiczne.
  • Prawo do bycia offline w dobie pracy zdalnej - projekt dyrektywy.

Źródło: www.parp.gov.pl


5-psd-television-mockups

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020