logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Rekomendacja nadzwyczajna Rady

Członkowie Rady przyjęli rekomendację nadzwyczajną SRK określającą zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 przygotowane dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

„Celem rekomendacji jest przedstawienie sytuacji w sektorze żywności wysokiej jakości w okresie pandemii oraz wskazanie tych obszarów kompetencyjnych, które wymagają wsparcia w związku z zaistniałymi okolicznościami, aby odpowiednie resorty mogły przyjąć rozwiązania dotyczące wsparcia finansowego dla sektora” –powiedziała prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Członek Prezydium, Animator Pracy Rady, Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW.

Sektor produkcji żywności jest uznawany przez Komisję Europejską za sektor strategiczny zarówno pod względem społecznym jak i gospodarczym. Konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania łańcucha produkcji żywności została uwzględniona w zaleceniach Komisji Europejskiej z dnia 30.03.2020 r. Zalecenia te wskazywały m.in. na zasadność specjalnego traktowania pracowników zakładów przetwórczych, w tym umożliwienia im swobodnego dostępu do zakładów przetwórczych, przy jednoczesnej koniczności spełnienia dodatkowych zaleceń „antyCOVID-19” wydawanych na poziomie krajowym.

Za niezwykle ważne należy uznać uwzględnienie podniesienia kwalifikacji przez pracowników odpowiedzialnych za bezpośrednie kontakty z odbiorcami i dostawcami, oraz pracowników z działów obsługi klientów.  

„Szeroki i szybki transfer wiedzy jak i procedur dotyczących przeciwdziałania skutkom pandemii jest zadaniem kluczowym dla osiągniecia w Polsce właściwego poziomu kwalifikacji obecnych kadr przemysłu żywnościowego. Dlatego też rekomendujemy jak najszybsze uruchomienie bieżących programów szkoleniowych dla szerokiego kręgu firm, ze szczególnym nastawieniem na sektor MŚP” – powiedział Andrzej Gantner, Przewodniczący Rady, Wiceprezes i Dyrektor Generalny PFPŻ ZP.

Rekomendacja nadzwyczajna do pobrania >>

Operator Rekomendacji nadzwyczajnej:

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k.

tel.  22 208 23 73, 503 455 204, 789 446 760

mail: zywnosc@akademiamddp.pl

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020