logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (czerwiec 2022)

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów, które ukazały się w ostatnim czasie.

W czerwcowym numerze polecamy m.in.:

- raport z drugiej edycji badania EY dotyczącego trendu GIGekonomii w Polsce („To GIG or not to GIG? GIG well!”);

- opracowanie „Aktualny model pracy w firmach a system pracy work-life fit” będące analizą możliwości dostosowania aktualnego modelu pracy w firmie do wdrożenia elastycznej organizacji pracy, która wpisuje się w założenia koncepcji work-life fit (nie mylić z work life balance!);

- raport Międzynarodowej Organizacji Pracy („ILO Monitor on the world of work. Ninth edition”) poświęcony zmianom na rynku pracy w I kw. 2022 r. oraz

-   raport Eurofound „Minimum wages in 2022: Annual review” podsumowujący informacje na temat kształtowania się płac minimalnych w 2022 r. w państwach członkowskich oraz politykę UE w tym zakresie.

Linki do materiałów źródłowych pozwolą zapoznać się z pełną treścią wszystkich przywołanych opracowań. 

Zapraszamy do lektury: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/rynek-pracy-edukacja-kompetencje-aktualne-trendy-i-wyniki-badan-czerwiec-2022

Źródło: PARP

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020