logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (czerwiec 2023)

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych w czerwcu 2023 r.

W części krajowej przedstawiono m.in. „GIGbarometr” – raport EY prezentujący wyniki pierwszego badania elastyczności rynku pracy w Polsce. Natomiast w części poświęconej zagranicznym rynkom pracy znajdą Państwo m.in. omówienie raportu „The talent shortages” przygotowanego przez Manpower, którego autorzy przyglądają się trudnościom związanym z niedoborem talentów na globalnym rynku pracy. Opracowanie omawia również sposoby, jakie pracodawcy stosują w obliczu rosnącego niedoboru kadry pracowniczej. Z kolei raport „Barriers to employment of displaced Ukrainians”, przygotowany przez Eurofound, dotyczy doświadczeń przymusowych migrantów z Ukrainy związanych z ich dostępem do unijnego rynku pracy. Opracowanie stara się odpowiedzieć, w jakim stopniu cel szybkiego zapewnienia prawa dostępu do rynku pracy UE został dotychczas osiągnięty.

Linki do materiałów źródłowych pozwolą zapoznać się z pełną treścią interesujących Państwa materiałów. Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu.   

Raport dostępny jest na stronie PARP>>

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020