logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (grudzień 2023)

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych w grudniu 2023 r.

W tym numerze znajdą Państwo m.in. omówienie raportu Komisji Europejskiej „SMEs and skills shortages” – prezentującego wyniki badania skali niedoboru umiejętności w małych i średnich przedsiębiorstwach w państwach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Macedonii Północnej, Turcji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii – oraz dwóch raportów poświęconych potencjalnemu wpływowi sztucznej inteligencji na rynek pracy: „Future of Work Report. AI at Work” (LinkedIn) oraz „Using AI to support people with disability in the labour market” (OECD).

Zachęcamy oczywiście do lektury całego miesięcznika i skorzystania ze wszystkich przywołanych w nim materiałów, co ułatwią linki do publikacji źródłowych.

Źródło: PARP

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020