logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (listopad 2023)

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych w listopadzie 2023 r.

W tym numerze, w części krajowej przeglądu literatury, polecamy Państwa uwadze raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Przedsiębiorcy 50+”, a w zagranicznej – raporty „Fit for 55 climate package: Impact on EU employment by 2030” (Eurofound) i „Skills-First: Reimagining the Labor Market and Breaking Down Barriers” (LinkedIn). Autorzy pierwszego z wymienionych raportów starają się określić skalę i zakres przedsiębiorczości osób powyżej 50. r.ż. jako szansy poprawy sytuacji na rynku pracy w warunkach starzejącego się społeczeństwa. W drugim z ww. opracowań przedstawiono prognozy dotyczące potencjalnego wpływu pakietu klimatycznego „Fit for 55” na strukturę zatrudnienia w Unii Europejskiej do 2030 r. Natomiast raport LinkedIna prezentuje nowe spojrzenie na proces rekrutacji, w którym kluczową rolę odgrywają umiejętności kandydatów, a nie ich tytuły czy doświadczenie zawodowe.    

Zachęcamy oczywiście do lektury całego miesięcznika i skorzystania ze wszystkich przywołanych w nim materiałów, co ułatwią linki do publikacji źródłowych.

Źródło: PARP

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020