logo parp
logo system rad ds. kompetencji
logo sektorowa rada ds kompetencji

Aktualności

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2023)

W miesięczniku „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” (luty 2023) znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego i europejskiego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych opracowań tematycznych, które ukazały się między 27 stycznia a 28 lutego 2023 r.

W lutowym numerze wśród publikacji dotyczących krajowego rynku pracy omówiono:

- raport Wpływ realizacji polityki spójności 2014-2020 na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce, przygotowany przez IDEA Instytut Sp. z o. o. oraz Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.;

- raport Raport Trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy, którego autorzy – eksperci Manpower – wskazali m.in. 14 globalnych trendów, które będą kształtowały rynek pracy w 2023 r.

W sekcji międzynarodowej omówiono m.in.:

- raport OECD pt. Retaining Talent at All Ages, przedstawiający najnowsze tendencje w zakresie rotacji pracowników i długości stażu ich pracy. W raporcie określono kluczowe polityki pracodawców i polityki publiczne mogące wspierać zwiększanie i utrzymania zatrudnienia;

Randstad workmonitor 2023 prezentujący opinie pracowników nt. zmieniającego się rynku pracy. Tegoroczna edycja skupia się na następujących tematach: postawa, oczekiwania, bezpieczeństwo, emerytura, przynależność.

Zachęcamy do lektury zarówno bieżącego numeru miesięcznika, jak i pozostałych wydań, mając nadzieję, że nasze opracowania dostarczą Państwu przydatnych informacji. Linki do materiałów źródłowych pozwolą zapoznać się z pełną treścią wszystkich przywołanych dokumentów.

Link do publikacji>>

Źródło: PARP

Projekt

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. 
Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020